Cennik.

Cennik usług korporacji taksówkowej
nord taxi koszalin.

Granice administracyjne Koszalina.

TARYFY NORD TAXI KOSZALIN :

Taryfa I obowiązuje:

 • w dni powszednie przy przejazdach w godzinach dziennych (6.00 – 22.00) na terenie określonym granicami administracyjnymi miasta Koszalina.

Taryfa II obowiązuje:

 • w niedziele oraz inne dni świąteczne na obszarze miasta Koszalina niezależnie od pory doby;
 • w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) na obszarze miasta Koszalina.

Taryfa III obowiązuje:

 • w dni powszednie w godzinach dziennych (6.00 – 22.00) po przekroczeniu przez taksówkę granic administracyjnych miasta Koszalina,
 • bez wykorzystania kursu w kierunku powrotnym do miasta.

Taryfa IV obowiązuje:

 • w dni świąteczne lub/i w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) po przekroczeniu przez taksówkę granic administracyjnych miasta Koszalina;
 • bez wykorzystania kursu w kierunku powrotnym do miasta.

 

Usługi bezgotówkowe Nord Taxi Koszalin.

Przez miesiąc możesz bezpłatnie korzystać z usług Nord Taxi Koszalin, t.j.: pomiędzy okresami rozliczeniowymi.

Klienci i firmy, które podpisały umowy na przejazdy bezgotówkowe, regulują opłaty za korzystanie z usług taksówkowych przy użyciu firmowych Kart Bezgotówkowych oraz Jednorazowych Kuponów Kredytowych.

Ceny negocjowanie w Nord Taxi Koszalin.

 • Dla Klientów zamawiających usługi taksówkowe do miejsc położonych poza Koszalinem, Nord Taxi Koszalin oferuje indywidualne, telefoniczne negocjowanie ceny za usługi, uzależnione od wielkości zlecenia.
 • Dysponujemy bezkonkurencyjną ofertą dla Klientów zamawiających przewozy na odległość ponad 30 km.

Przestrzeń w autach Nord Taxi Koszalin.

 • Klient zamawiający auto dysponuje wszystkimi dostępnymi miejscami siedzącymi, jednak w ilości nie przekraczającej liczby miejsc określonych w dokumentach pojazdu.
 • Równocześnie, Klient dysponuje całą dostępną przestrzenią, wydzieloną w samochodzie do przewozu bagaży.
 • Gabaryty i łączna masa przewożonych przedmiotów nie mogą przekraczać nośności określonej warunkami technicznymi pojazdu.

Płatności bankowe w Nord Taxi Koszalin.

 • AKCEPTUJEMY BANKOWE KARTY PŁATNICZE, płatności smart-fonem i BLIK,  w taksówkach, wybranych przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 • Co najmniej połowa taksówek Nord Taxi Koszalin wyposażonych jest w bankowe terminale płatnicze.

Cennik za wybór pojazdu innego niż standardowe auto Nord Taxi Koszalin.

Obowiązują ceny bez rabatu, według wskazań taksometru w odpowiedniej taryfie z dopłatą za usługę.

Cennik usług specjalnych Nord Taxi Koszalin.

Obowiązują ceny bez rabatu, według wskazań taksometru w odpowiedniej taryfie z dopłatą za usługę.

Opłata za wykonanie i dowóz zakupów według specyfikacji klienta.
Rozliczenie ceny zakupionych przedmiotów odbywa się według paragonu kasowego wybranej placówki handlowej.
Opłata taxi za dostarczenie wykonanego zakupu do klienta.

 • Podane ceny dotyczą wykonywania zakupów w strefie miejskiej (strefa I) w jednym, wybranym przez taksówkarza sklepie.
 • Za wcześniejszy wybór miejsca wykonania zakupów przez klienta obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł.
 • W przypadku potrzeby dokonania zakupów w kilku sklepach obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł za czynności realizowane w każdym kolejnym punkcie handlowym.

Wykonywanie zakupów przez Nord Taxi Koszalin : dostarczenie do strefy pozamiejskiej (strefa II).

 • Do realizacji zlecenia klienta, centrala Nord Taxi Koszalin wybiera taksówkę ustawioną najbliżej w relacji do kierunku i miejsca dostarczenia zakupów.
 • Po zakupy kierowca taksówki udaje się do odpowiedniego sklepu, najbliższego w stosunku do swojej pozycji w momencie otrzymania zlecenia klienta.
 • Po przybyciu w rejon sklepu (parking) kierowca uruchamia taksometr z taryfą odpowiednią dla aktualnej pory doby lub/i dnia powszedniego /świątecznego.
 • Następnie kierowca taxi wykonuje zamówione zakupy i udaje się do umówionego przez klienta miejsca ich odbioru.
 • Na miejscu odbioru zakupów kierowca taksówki wyłącza taksometr i drukuje paragon z należnością za przejazd w odpowiedniej taryfie.
 • Przekazanie klientowi zakupów, paragonu za zakupy, paragonu z dopłatą za przejazd według taryfikatora i przyjęcie zapłaty.
 • Indywidualny wybór przez klienta miejsca realizacji zakupów (sklepu, placówki handlowej) dostarczanych do strefy pozamiejskiej obciążony jest dopłatą w wysokości 3 zł.
 • Wybór kilku miejsc realizacji zakupów obciążony jest dopłatą w wysokości 3 zł za każdą kolejną placówkę handlową, do której kierowca będzie się udawał po zakupy.

Usługi specjalne Nord Taxi Koszalin.

 • Obowiązują ceny bez rabatu, według wskazań taksometru w odpowiedniej taryfie z dopłatą za usługę.
 • Dopłata za:
 • Przewóz małych zwierząt domowych: bezpłatnie w taksówkach specjalnie zamówionych przez klienta. Nie wszystkie taksówki przewożą zwierzęta – istnieje potrzeba zgłaszania centrali faktu przejazdu klienta ze zwierzęciem.
 • Przewóz roweru (za 1 szt.): 10 zł;
 • Dowóz do klienta małej ilości (do 5 dm3) paliwa lub innego samochodowego płynu eksploatacyjnego: 10 zł;
 • Holowanie pojazdu klienta na terenie Koszalina: 15 zł (opłata główna bez zastosowania rabatów);

 • Pomoc w uruchomieniu silnika sposobem elektrycznym w dzień powszedni w godzinach 6.00 – 22.00: 15 zł;
 • Pomoc w uruchomieniu silnika sposobem elektrycznym w dzień świąteczny lub w godzinach 22.00 – 6.00: 25 zł;
 • Wynajęcie taksówki z drugim kierowcą do sprowadzenia pojazdu klienta:
 • Istnieje konieczność zapłaty dwóm kierowcom oraz odwiezienia jednego z nich do swojego auta.
 • opłata wynosi podwojoną wartość z taksometru (należność z paragonu x2).
 • Obowiązuje płatny dojazd do miejsca realizacji zlecenia.
 • Taksometr włączany jest w momencie zajęcia miejsca w zamawianej taksówce przez drugiego z kierowców.
 • Wyłączenie taksometru następuje po zakończeniu realizacji zlecenia Klienta i zwolnieniu wynajętego kierowcy.

Zapraszamy,
Nord Taxi Koszalin.